Beleid inrichten

Om een effectief agressie- of veiligheidsbeleid te voeren, is het belangrijk om te werken vanuit een visie. Wat is de visie van jouw organisatie, moet alles dichtgespijkerd worden, of wordt geaccepteerd dat niet alles tegen iedereen te beveiligen is? Vanuit die visie maak je de doelstellingen, strategie en concrete actiepunten.
Door vooraf na te denken over welke beleidscyclus je wilt volgen en welke onderdelen daar in opgenomen dienen te worden, bespaar je veel tijd en zorg je voor continuïteit in de aanpak van agressie.
Wij zien het als een mooie investering in de toekomst, maar kunnen ons ook voorstellen dat je opziet tegen deze klus. Geen nood. Wij kunnen meedenken en in één dag samen met jou het raamwerk voor het beleid opzetten. Dat scheelt een hoop werk.