Hoe denken politieke partijen over veiligheid?

Op 9 juni a.s. kunt u uw stem uitbrengen voor een nieuwe tweede kamer en een nieuwe regering. In aanloop naar de verkiezingen zijn de campagnes van de verschillende politieke partijen in alle hevigheid losgebarsten. Veiligheid, of eigenlijk het gebrek hieraan, houdt nog steeds veel mensen bezig. Hoe denken de verschillende politieke partijen hierover? 

Uiteraard bent u, als burger of werknemer, niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid in het publieke domein. Ook voor de overheid ligt hier een belangrijke taak. Zij zal u moeten ondersteunen bij het nemen van die verantwoordelijkheid en voorkomen dat het recht van de sterkste, of de asociaalste, gaat gelden. Dit kan de overheid doen door onder andere op te treden tegen agressie en geweld, schade te verhalen op de dader, de pakkans te vergroten en strenger te straffen. Onderstaand een korte samenvatting van wat hierover geschreven staat in de programma’s van enkele politieke partijen.

CDA
Geen vermindering van het totaal aantal agenten op straat en meer buurtagenten. Verder wil het CDA een identificatieplicht voor iedereen vanaf veertien jaar.

Christen Unie
Uitbreiding van Burgernet waarmee burgers misdrijven direct kunnen melden en kunnen meehelpen bij het oplossen van misdrijven. Lik-op-stuk beleid voor jeugdige criminelen, bijvoorbeeld door het in beslag nemen van scooters en brommers na het plegen van een misdrijf.

D66
Meer buurtagenten en meer agenten op straat, vooral in de avonduren en geen bezuinigingen op de politie. Ouders dienen aansprakelijk gesteld te worden voor de daden van hun kinderen en daders dienen de veroorzaakte schade zelf te vergoeden.

Groen Links
De nadruk dient te liggen op preventieve maatregelen in plaats van op repressie. Een opgelegde straf wordt het begin van werk of scholing. De aangerichte schade wordt op de daders verhaald.

PvdA
Meer wijkagenten, de kosten hiervoor worden betaald uit het geld dat vrijkomt door het  ‘plukken’ van criminelen. Stel ouders aansprakelijk voor de daden van hun kinderen.

PVV
10.000 agenten meer op straat, hoge(re) minimumstraffen en zwaardere maximumstraffen. Levenslang na drie veroordelingen voor zware geweldsmisdrijven: three strikes you’re out.

SP
Meer wijkagenten en wijkposten om misdaad en agressie te voorkomen. Agressie tegen politie, brandweer en andere hulpverleners is onaanvaardbaar. Wie zich misdraagt wordt hard gestraft en moet de schade betalen.

VVD
Vermindering van de bureaucratie en efficiënter gebruik van de beschikbare menskracht van politie en justitie. Om dit bereiken dienen uiterlijk 1 januari 2011 90% van alle oneigenlijke taken van de politie te zijn overgedragen aan bijvoorbeeld gemeenten, GGD/GGZ instellingen, particulieren en particuliere bedrijven.

Gerard de Bruin

Contact>>

Home>>

Reageren?