Bespreek agressie op de werkvloer

agressie man vrouw bokshandschoenen In steeds meer sectoren krijgen medewerkers regelmatig te maken met agressie tijdens het werk. In de praktijk blijkt vaak dat het management of de werkgever niet, of niet volledig, op de hoogte is van het aantal, de omvang, de aard en de oorzaken van de incidenten. Dit komt mede doordat medewerkers niet makkelijk praten over hun ervaringen met agressie. Toch is het belangrijk dat zij dat wel doen zodat u weet wat er speelt en wat u kunt doen om uw medewerkers hierbij te ondersteunen. Maar hoe pakt u dat nu aan?

Taboe
Ondanks het feit dat veel medewerkers tijdens het werk met agressie worden geconfronteerd zijn er maar weinig die hiermee naar de leidinggevende of werkgever gaan. Het lijkt wel alsof er een taboe rust op het  bespreken van ervaringen met agressie. Hier kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen. In sommige organisaties heerst een cultuur waar het als ‘zwak’ wordt ervaren indien men over het onderwerp agressie praat. Dit maakt het voor medewerkers moeilijk zich kwetsbaar op te stellen, zeker voor degenen die moeite hebben met dit soort gedrag om te gaan. Ook wordt het onderwerp soms gebagatelliseerd met de gedachte ‘Het is nu eenmaal zo’ of ‘Het hoort nu eenmaal bij mijn beroep, het is niet professioneel als ik hier niet mee kan omgaan’. Een ander punt is dat er vaak geen structurele aandacht aan het onderwerp agressie wordt besteed. Kort na een incident of een bezoek van de Arbeidsinspectie wordt het onderwerp hoog op de agenda gezet, waarna het weer snel naar de achtergrond verdwijnt. Tot het volgende incident of de volgende controle.

Agressiebeleid
Voor een effectieve aanpak van agressie op de werkvloer is het van belang dat er structureel aandacht wordt besteed aan het voorkomen en stoppen van agressie op de werkvloer. Een ad-hoc agressiebeleid is geen agressiebeleid! Enkele maatregelen die u kunt nemen zijn:
* Stel duidelijke grenzen vast hoe er binnen uw organisatie met elkaar wordt omgegaan, bijvoorbeeld met behulp van de door Gerard de Bruin ontwikkelde Emotieballon. Een praktisch en eenvoudig model om de grenzen binnen uw organisatie bespreekbaar te maken en vast te stellen.
* Maak duidelijke afspraken hoe te handelen tijdens en na een incident en leg deze vast in een duidelijk, overzichtelijk en praktisch agressieprotocol.
* Zorg voor een goede maar eenvoudige incidentenregistratie. Dit geeft u inzicht in het aantal, de omvang en de aard van de incidenten en hoe het agressiebeleid kan worden bijgesteld om agressie in uw organisatie te voorkomen en te stoppen.
* Download gratis de ‘Succesfactoren voor een effectief agressiebeleid’ met praktische tips voor een structurele aanpak van agressie op de werkvloer.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het voorkomen en stoppen van agressie op de werkvloer, neemt u dan contact met ons op. Graag denken wij met u mee bij het vinden van de juiste oplossing voor uw organisatie.

Reageren?