Bespreek agressie op de werkvloer

In steeds meer sectoren krijgen medewerkers regelmatig te maken met agressie tijdens het werk. In de praktijk blijkt vaak dat het management of de werkgever niet, of niet volledig, op de hoogte is van het aantal, de omvang, de aard en de oorzaken van de incidenten. Dit komt mede doordat medewerkers niet makkelijk praten over hun ervaringen met agressie. Toch is het belangrijk dit wel te doen zodat u weet wat er speelt en wat u kunt doen om uw medewerkers hierbij te ondersteunen. Maar hoe pakt u dat nu aan? Lees meer »

Symptoombestrijding bij aanpak agressie en geweld

Ambulance medewerkers, buschauffeurs en baliemedewerkers. Zij halen het nieuws omdat ze worden aangevallen of geschoffeerd. Voor de Arbeidsinspectie reden genoeg om in 2010 extra in te zoomen op de omgang met agressie en geweld bij organisaties in de publieke sector. Gerard de Bruin, deskundige op het gebied van conflict- en agressiemanagement, vindt de controles te vrijblijvend: "Het is symptoombestrijding." Lees meer »