Pestende en agressieve leidinggevenden

Amerikaanse psychologen van Berkeley en de University of Southern California hebben ontdekt dat managers die last hebben van een hoge werkdruk én een laag zelfbeeld sneller overgaan tot pesten en zelfs agressie, zowel naar collega managers als naar ondergeschikten. Dit uit zich in saboteergedrag, schreeuwen, kleineren en soms zelfs verbaal en fysiek geweld. Lees meer »