Mentale weerbaarheid van belang voor politie

Eenderde van de politiemensen heeft psychische problemen. Jaarlijks kost dat de politiekorpsen ongeveer 350 miljoen euro, zo heeft onderzoeksbureau AEF berekend. Minister Opstelten gaat maatregelen nemen om het aantal politiemensen met psychische klachten te halveren.politie_jeugd

Aanleiding voor het onderzoek waren geluiden uit het veld en rapportages van de Arbeidsinspectie, waaruit blijkt dat politiemensen toenemende stress ervaren in hun werk. De Raad van Korpschefs gaf daarom het bureau Andersson Elffers Felix de opdracht de omvang van het probleem te onderzoeken en de daaraan verbonden bedrijfskosten.

Burn-out
Van de 54 duizend politiemedewerkers kampt vijf tot zeven procent met ernstig psychische klachten zoals posttraumatische stressstoornis, depressie en burn-out. Twintig tot dertig procent heeft lichtere klachten: ze presteren veel minder, zijn sterk minder gemotiveerd, melden zich regelmatig ziek of zijn niet inzetbaar voor nachtdiensten of diensten in bepaalde wijken.

Te weinig aandacht
Struijs noemt verschillende oorzaken voor het grote aantal psychische problemen bij politiemensen. ‘Er is meer geweld en agressie in de samenleving en gezag wordt minder geaccepteerd. Binnen de korpsen schenken leidinggevenden te weinig aandacht aan psychosociale problemen en signaleren die te laat. Het ontbreekt ook aan adequate hulp en nazorg. Daarnaast kunnen er privé-problemen zijn. Die drie elementen lopen vaak door elkaar heen.’

Specifiek politiewerk
De tweede oorzaak vindt hij het meest zorgwekkend. ’Negentig procent van de politiemensen met psychische problemen meldt zich niet bij de interne hulpdienst, maar gaan ermee naar de huisarts of een andere hulpinstantie. Ze voelen zich niet veilig om daarover met leidinggevenden te praten; het taboe op het hebben van psychische problemen is binnen de korpsen groot.

Weerbaarheidstrainingen
Naar aanleiding van het onderzoek heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) op 28 juni een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen moeten ertoe leiden dat in 2014 het aantal politiemensen met psychische klachten is gehalveerd. Alle politiemensen krijgen extra weerbaarheidstrainingen met aandacht voor gevaarbeheersing en optreden bij specifieke incidenten. Leidinggevenden en gewone politiemensen worden getraind in het herkennen van en omgaan met psychosociale klachten. Er komt laagdrempelige professionele opvang binnen de politie. Bij de werving en selectie van nieuwe politiemensen en tijdens de opleiding komt meer aandacht voor de fysieke en mentale conditie van agenten.

Tientallen miljoenen
Struijs zegt dat de minister hiermee alle verlangens van Politie Nederland heeft ingewilligd. De minister noemt er echter geen bedragen bij. Volgens Struijs zijn er tientallen miljoenen euro’s nodig voor de uitvoering van die plannen. ‘Met de vakbonden en de politiek zijn wij daarover momenteel in gesprek. Het zal wel spannend worden, maar het is evident dat met zo’n preventieve investering veel grotere kosten bespaard kunnen worden.’ (MvR)

Bron: Psy.nl