Leidinggevenden vertonen conflictvermijdend gedrag

Volgens George Kohlrieser, psycholoog en verbonden aan IMD in Zwitserland, vertonen veel leidinggevenden conflict vermijdend gedrag. Waardoor ze de mogelijkheden mislopen om mensen te binden en  de resultaten te verbeteren. Kohlrieser vergelijkt succesvolle leiders graag met gijzelingsonderhandelaars. Beiden moeten in staat zijn contact te leggen met de mensen met wie ze werken om resultaten te bereiken. En dat contact komt niet tot stand wanneer conflicten uit de weg gegaan worden. Om een goed leider te zijn moet je volgens Kohlrieser – die zelf ook gijzelingsonderhandelaar is bij de politie – een beetje psycholoog zijn: mensen begrijpen, weten waar hun passie en motivatie zit. Dat komt te weinig voor. Volgens Kohlrieser gaat er namelijk iets wezenlijk mis in het bedrijfsleven: mensen werken voor het bedrijf, maar er is geen reciprociteit.

Bedrijven moeten weer menselijker worden en werknemers moeten met hun baas durven spreken, hem tegenspreken, ideeën spuien en twijfels uiten zonder daarvoor gestraft te worden, wat nog steeds veelvuldig voorkomt. Want in weerwil van alles wat managementbladen schrijven, is het nog vaak de `bully` die binnen bedrijven regeert.