Slimme mensen hebben meer last van stress

HersenenEen hogere intelligentie leidt niet automatisch tot betere prestaties. Uit onderzoek blijkt dat een minder ontwikkeld brein en een lager zelfbewustzijn voordelig kunnen uitpakken op cruciale momenten.

Sian L. Beilock, een professor psychologie aan de Universiteit van Chicago, vertelt in het Britse tijdschrift the New Scientist over haar onderzoek naar presteren onder stress.

Op momenten dat er veel van ons wordt gevergd, maken we gebruik van ons werkgeheugen. Dit is als het ware een mentaal kladblok waar we slechts een aantal dingen tegelijk op kunnen schrijven. De uitdaging tijdens stressvolle momenten bestaat niet alleen uit het succesvol uitvoeren van een opdracht, maar uit een efficiënte kanalisering van je aandacht.

Negatief effect
Uit een test waarbij verschillende mensen een rekensom moesten oplossen, bleek dat mensen met een groter intellectueel vermogen meer problemen ondervonden dan mensen met een kleiner intellectueel vermogen.

De rekensom kon zowel op een ingewikkelde manier worden opgelost, als op een simpelere wijze. De mensen met een groter werkgeheugen kozen voor de ingewikkelde manier en voelden tijdens stressvolle momenten dat hun vermogen op de proef werd gesteld. Zij wisten dat ze onder andere omstandigheden beter zouden presteren.

Automatische piloot
De andere groep was überhaupt niet in staat tot de ingewikkelde uitvoering en tijdens momenten met of zonder stress gebruikten zij steeds dezelfde simpele methode. De stress had op hen dus geen negatief effect.

Beilock wijst erop dat slimme mensen vaak overanalyseren en een hoog zelfbewustzijn hebben. Dit kan goede prestaties verhinderen. ‘Soms is de automatische piloot het meest effectief,’ aldus Beilock.

Downloaden
Beilock vergelijkt onze hersenpan met een computer. Als er te veel programma’s tegelijk openstaan, dan raakt het systeem overbelast. Om stress te verminderen is het volgens haar goed om angsten en gestreste gevoelens op te schrijven, omdat je dan emoties ‘download’. Hierdoor spelen die gevoelens later niet meer op wanneer alle concentratie nodig is voor iets anders. Uit eerder onderzoek bleek dat cijfers met een half punt toenamen wanneer studenten tien minuten voor een toets hun gevoelens opschreven.

Bron: Elsevier