Conflicthantering

Met name als leidinggevende zal je geregeld te maken krijgen met onenigheid of conflicten tussen twee medewerkers. Dan is het zaak om snel weer tot een werkzame situatie te komen.

Bij de gesprekken die daarvoor nodig zijn is het van belang dat beiden partijen zich gehoord voelen, dat alle partijdigheid wordt gemeden en dat er aan beide kanten eigenaarschap voor de kwestie wordt getoond. Dat is nog niet altijd een makkelijke opgave.

In de training Conflicthantering leer je in twee dagdelen wat je kan doen om deze gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook brengen we met twee trainingsacteurs de geleerde vaardigheden in de praktijk.

Doel van de training:
•    Inzicht in aandachtspunten bij voorbereiding en uitvoering van de gesprekken
•    Inzicht in opbouw van de gesprekken
•    Handvatten voor de gesprekstechnieken
•    Eerste toepassing van het geleerde in gesprek met acteurs