Missie & Visie

Missie
Onze missie is om mens en organisatie in de publieke sector weerbaarder te maken door trainingen en duurzaam beleid op het gebied van agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Visie
In een wereld waarin klanten steeds mondiger worden en in contact vaker grenzen worden overschreden:
•    denken we graag mee over een effectieve en praktische aanpak om agressie en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan;
•    gaan we uit van een aanpak waarbij respect, eerlijkheid en duidelijkheid centraal staan;
•    hebben we oog en oor voor alle lagen van de organisatie;
•    streven we naar een duurzame en cyclische aanpak.