Partners

Omdat we niet overal expert in kunnen zijn, maar wel een totaalpakket willen inzetten op het gebied van agressie, hebben we een aantal samenwerkingspartners. We delen elkaars visie en en helpen u graag uw veiligheidsaanpak zo goed mogelijk op te zetten.


aart g. broekGdB werkt samen met Carilexis in de persoon van Aart G. Broek. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen schaamte en agressie. Door die relatie te begrijpen, kan je als organisatie pro-actief het beleid zo inrichten dat je het ‘ontsteken van lontjes’ zo veel mogelijk voorkomt. Zijn gedachtegoed is te vinden in deze download.
GdB en Carilexis bundelen hun krachten om organisaties te ondersteunen van beleid tot uitvoering op het gebied van agressie en veiligheid. De meerwaarde ligt dan ook in de totaalaanpak vanuit dezelfde visie.