Agressie Reductie Training

GdB verzorgt een praktische en effectieve training om agressie van klanten te reduceren en te stoppen. De deelnemers werken aan:
•    het herkennen en reduceren van eigen spanning in conflicten;
•    het herkennen van de verschillende vormen van agressie met bijbehorende risico’s;
•    het leren van de RED-methode om agressie te reduceren en te stoppen;
•    een eerste toepassing van het geleerde in uiteenlopende oefeningen.

De workshop wordt begeleid door een trainer en een trainingsacteur. Want over agressie kan je lang praten, maar door ervarend leren blijft het veel beter hangen. Oefeningen en casussen worden aangepast aan de praktijksituatie van de organisatie.

Modules
De basis voor een Agressie Reductie Training is twee dagdelen, liefst uit te voeren op één dag. Om de theorie en de vaardigheden beter in te bedden raden wij aan na enkele weken de module Borgen & Verdiepen te doen van één dagdeel. Tijdens dit dagdeel worden de ervaringen van de afgelopen weken uitgewisseld, wordt de theorie opgefrist en worden casussen (na)gespeeld die de deelnemers inbrengen naar aanleiding van hun ervaringen. Deze module kan ook uitstekend dienen als herhalingsmodule voor een volgend jaar. Want hoe meer herhaling, hoe meer resultaat.