Gesprekstechnieken

Het lijkt zo makkelijk; een gesprek voeren. Maar in de praktijk gaat het vaak mis. Je vult in wat de ander denkt, stelt suggestieve vragen waar dat niet handig is, of je wordt afgeleid door binnenkomende mail.

In ieder gesprek is het belangrijk dat je gesprekspartner zich gezien en gehoord voelt. Dit geldt voor de positieve gesprekken maar ook voor gesprekken waar je een minder makkelijke boodschap te brengen hebt.

Doel:
•    Weten hoe je prettige gespreksomstandigheden kan creëren
•    Inzicht krijgen in verschillende gespreksmodellen en –technieken
•    Praktische vaardigheden oefenen op het gebied van gespreksvoering met acteur

Door medewerkers maar ook leidinggevenden te trainen in gesprekstechnieken en het creëren van gunstige voorwaarden om het gesprek onder te voeren, geef je ze een waardevol gereedschap voor een constructieve communicatie.

Dit voorkomt vervelende conflicten en misverstanden en bevordert een open communicatie. Het heeft dus ook een preventieve werking op het gebied van conflicten en                                                                                                          grensoverschrijdend gedrag.