Individuele Coaching

De individuele coaching is bestemd voor iedereen die:
•    wil doen wat nodig is om doelen te bereiken;
•    beter met spannende situaties wil omgaan;
•    beter problemen wil oplossen;
•    optimaal wil (blijven) functioneren en presteren;
•    beter bestand wil zijn tegen stress;
•    steviger in zijn/haar schoenen wil staan.

We coachen op verzoek van organisaties, maar ook op verzoek van particulieren. Op respectvolle, eerlijke, duidelijke en humoristische wijze houden we je een spiegel voor. Daardoor krijg je inzicht in jouw denken, voelen en doen, wat mogelijke belemmeringen zijn en hoe je dit kunt veranderen. Of hoe die te accepteren als verandering niet wenselijk is.

Enkele reacties van cliënten na een coachtraject:

“Wat me het meeste is bijgebleven was de ervaring, het andere gevoel, van mijn verslag over wat voor werk ik deed. Dat de tweede versie zoveel meer energie gaf!
De wandelmiddag heeft mij veel energie gegeven. Ik voel me de afgelopen twee weken sterk. Heb meer gezegd tegen anderen dan dat ik gewend was. En dat voelde goed.”
Een indicatieadviseur WMO

 

“Ik vond het knap hoe snel je tot de kern wist door te dringen. Dat was soms confronterend maar het voelde goed. Daardoor kon ik snel weer verder. Ik heb weer controle over mijn leven, ik weet wat ik wil en hoe ik dat kan bereiken. Dat geeft mij heel veel rust.”
Een toezichthouder van een gemeente

 

“Vooral de vragen die mij dwongen om naar mijn gevoel te luisteren en dit te onderzoeken vond ik soms erg moeilijk maar hebben mij veel inzicht gegeven. Mijn leidinggevenden en collega’s zeggen dat ik rustiger ben geworden, ik voel dat zelf ook zo. Ik erger mij veel minder aan anderen. Ik herken wanneer bij mij het rode lampje begint te branden en ik weet nu ook hoe ik het uit kan doen.”
Een senior medewerker van een klantcontactcentrum van een pensioenfonds