Intervisie

Intervisie onder begeleiding van GdB is een effectief middel om ervaringen op het gebied van agressiereductie uit te wisselen. Daarnaast kan het gebruikt worden om een organisatiegrens te bepalen wat betreft grensoverschrijdend gedrag en agressie. Juist door uit te wisselen over wat wel of geen wenselijk gedrag is, kunnen medewerkers zo veel mogelijk op één lijn komen naar de klant toe. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de klant en zekerheid bij de medewerker.

Intervisie onder begeleiding van een professional van GdB kan ook een effectieve  follow-up zijn van de basistraining. Enkele weken of maanden na de basistraining Agressiereductie, kunnen de medewerkers dan de opgedane ervaringen met bijbehorende mislukkingen en successen bespreken om weer van elkaar te leren en te kijken wat de volgende keer anders of beter zou kunnen.