Opvang & Nazorg

Na een schokkende gebeurtenis in contact met klanten of collega’s kan het nuttig zijn een aantal mensen binnen de organisatie te hebben die zorg kunnen dragen voor de eerste opvang en nazorg.
Natuurlijk is het belangrijk in extreme gevallen professionele hulp in te schakelen, maar als collega of leidinggevende kan je vaak ook al veel ondersteunen.

Tijdens de training bespreken we de volgende punten:
•    Eerste opvanggesprek voeren
•    Herkennen van stressignalen
•    Herkennen van een verstoorde verwerking
•    Verwerkingsvragen stellen
•    Ondersteuning door omgeving

Een team Opvang en Nazorg wordt vaak samengesteld als onderdeel van het agressiebeleid. Naast training is het ook zeer belangrijk dat de juiste mensen geselecteerd worden voor deze verantwoordelijke taak. GdB kan meehelpen bij het kiezen van de meest geschikte personen.